Partner
pre úspešný projekt

Partner
pre úspešný projekt

Image

10+ rokov
odborných skúseností

Cieľom nášho tímu je vytvoriť a dodať komplexný produkt s dôrazom minimalizovať starosti našich klientov. Sprevádzame ich životným cyklom stavebného diela ohraničeného pretavením klientovej vízie do architektonickej štúdie, prechádzajúc všetkými stupňami projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti až po autorský dozor počas realizácie a kolaudáciu.
Architektonické štúdie a vizualizácie

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Realizačná projektová dokumentácia

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Autorský
dozor

Inžinierska činnosť

Energetická certifikácia
Architektonické
štúdie
a vizualizácie

Projektová
dokumentácia
pre územné
rozhodnutie

Projektová
dokumentácia
pre stavebné
povolenie

Realizačná
projektová
dokumentácia

Dokumentácia
skutočného
vyhotovenia
stavby

Autorský
dozor

Inžinierska
činnosť

Energetická
certifikácia

600 000+ m2
zastavanej plochy

Všetky
Logistika
Bytové domy
Rodinné domy
Občianska vybavenosť
Lokality
Interiér
Ostatné

Prenesieme vašu víziu do reality

Sídlo spoločnosti:

JFcon, s.r.o.
Družstevná 942/6
Liptovský Mikuláš 031 01

IČO: 46 347 909
IČ DPH: SK2023351429
Zapísaný v OR SR OS ZA
Odd.Sro. Vl.č:557307/L

[email protected]
+421 948 165 102

Prevádzka Bratislava:

JFcon, s.r.o.
Ľubochnianska 1
Bratislava 831 04

Prevádzka Poprad:

Sobotské námeste 64
058 01 Poprad